Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hauso barne- og ungdomsskule
Årekolvegen 9
5777 GRIMO
Org.nr 975281787
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ullensvang kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Hauso barne- og ungdomsskule
Ullensvang kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Hauso barne- og ungdomsskule
Ullensvang kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Hauso barne- og ungdomsskule
Ullensvang kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Hauso barne- og ungdomsskule
Ullensvang kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Hauso barne- og ungdomsskule
Ullensvang kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no