Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Haugesund kommune
Kommunenr 1106
Alle grunnskoler med adresse i Haugesund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Bjerkreim kommune 110 333 109 771 119 925 116 794 121 691
Bokn kommune 171 644 160 425 160 073 184 543 184 695
Eigersund kommune 120 949 117 307 122 103 124 760 130 245
Finnøy kommune 138 782 138 879 141 599 152 265 156 343
Forsand kommune 147 185 147 835 164 535 178 246 183 679
Gjesdal kommune 102 845 101 153 102 728 102 725 106 598
Haugesund kommune 96 725 94 489 97 876 101 869 107 493
Hjelmeland kommune 150 458 138 974 142 302 148 030 159 466
Hå kommune 102 993 106 972 109 677 113 673 116 680
Karmøy kommune 100 570 104 533 106 586 108 400 112 972
Klepp kommune 97 631 103 934 107 113 111 150 116 207
Kvitsøy kommune 140 215 140 384 154 722 157 951 173 202
Lund kommune 112 988 115 568 129 325 135 429 138 243
Randaberg kommune 106 406 105 912 110 283 114 574 122 249
Rennesøy kommune 93 214 98 884 102 558 112 933 116 851
Sandnes kommune 94 355 97 564 96 886 99 386 104 397
Sauda kommune 113 743 117 883 127 212 118 360 124 287
Sokndal kommune 115 739 117 333 117 884 119 303 125 430
Sola kommune 103 183 103 749 107 233 107 180 108 331
Stavanger kommune 100 971 100 663 102 898 105 297 112 414
Strand kommune 93 388 99 419 103 749 112 476 115 908
Suldal kommune 151 260 149 453 150 361 160 290 164 306
Time kommune 99 603 99 404 101 961 103 066 108 109
Tysvær kommune 115 138 114 561 115 550 119 458 123 945
Utsira kommune 245 931 277 754 249 379 269 840 310 987
Vindafjord kommune 117 592 123 458 126 352 129 880 138 478
Lønnsutgifter per elev
Bjerkreim kommune 88 713 88 055 95 775 94 045 97 738
Bokn kommune 138 271 132 173 133 391 154 987 156 888
Eigersund kommune 103 795 101 066 103 841 106 022 106 182
Finnøy kommune 110 515 108 535 106 874 109 887 117 778
Forsand kommune 127 212 126 678 141 177 148 696 157 177
Gjesdal kommune 84 345 84 670 87 127 89 700 93 745
Haugesund kommune 81 933 77 534 79 165 82 726 90 176
Hjelmeland kommune 123 936 113 881 115 152 117 570 127 919
Hå kommune 86 005 88 600 90 752 92 092 93 488
Karmøy kommune 85 427 87 228 89 628 91 119 94 179
Klepp kommune 80 631 87 103 88 826 91 124 96 613
Kvitsøy kommune 123 278 123 116 137 111 141 271 152 213
Lund kommune 89 645 91 363 101 820 107 818 108 990
Randaberg kommune 89 701 90 250 93 182 96 470 99 315
Rennesøy kommune 75 497 77 330 81 832 91 324 88 289
Sandnes kommune 79 230 84 156 81 093 81 077 86 995
Sauda kommune 95 868 98 415 104 545 97 893 102 027
Sokndal kommune 94 809 95 024 96 615 98 336 103 651
Sola kommune 78 538 80 161 84 149 84 563 86 440
Stavanger kommune 81 969 81 485 81 674 83 197 87 554
Strand kommune 81 813 87 577 90 775 97 875 98 944
Suldal kommune 120 794 120 096 120 924 127 482 130 673
Time kommune 82 915 82 784 84 250 84 641 87 895
Tysvær kommune 93 945 93 241 94 568 97 783 101 437
Utsira kommune 215 908 243 231 221 980 239 480 269 571
Vindafjord kommune 98 081 103 102 105 908 108 801 112 776
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Bjerkreim kommune 82,0 79,0 79,5 81,2 80,9
Bokn kommune 84,2 87,6 87,1 87,0 83,8
Eigersund kommune 86,7 87,8 88,3 88,7 84,2
Finnøy kommune 81,9 80,9 78,6 77,0 81,2
Forsand kommune 86,9 85,7 86,8 83,4 86,9
Gjesdal kommune 84,0 87,6 89,4 92,1 91,9
Haugesund kommune 85,0 83,4 84,5 83,4 86,2
Hjelmeland kommune 81,1 79,5 77,1 75,7 76,7
Hå kommune 88,0 88,6 88,4 87,4 86,1
Karmøy kommune 85,5 84,7 85,8 86,4 85,8
Klepp kommune 83,8 86,2 87,0 87,5 89,2
Kvitsøy kommune 86,7 90,9 93,9 93,0 89,4
Lund kommune 80,9 80,6 82,6 81,1 79,9
Randaberg kommune 83,9 83,9 85,9 86,9 83,4
Rennesøy kommune 84,2 81,7 83,6 85,4 75,3
Sandnes kommune 83,7 87,1 86,3 85,4 85,5
Sauda kommune 84,5 85,0 85,9 86,3 82,1
Sokndal kommune 84,6 82,7 84,9 85,7 90,6
Sola kommune 76,6 78,8 81,7 82,4 82,4
Stavanger kommune 82,2 81,8 82,0 81,8 80,6
Strand kommune 89,4 90,6 91,0 93,5 88,3
Suldal kommune 83,8 82,6 83,6 85,3 87,3
Time kommune 84,3 85,0 84,1 83,3 82,5
Tysvær kommune 85,5 85,4 87,0 87,8 88,1
Utsira kommune 97,3 92,0 94,6 93,8 93,4
Vindafjord kommune 84,9 84,8 85,9 87,5 88,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Bjerkreim kommune 422 203 204 94 52
Bokn kommune 412 181 1 165 374 246
Eigersund kommune 560 820 705 867 492
Finnøy kommune 473 118 854 994 1 293
Forsand kommune 626 394 377 435 262
Gjesdal kommune 783 751 1 789 678 447
Haugesund kommune 382 372 525 414 659
Hjelmeland kommune 564 528 329 430 467
Hå kommune 320 347 402 282 302
Karmøy kommune 1 800 2 359 1 342 1 315 1 990
Klepp kommune 628 740 870 984 751
Kvitsøy kommune 1 083 1 389 1 278 888 1 106
Lund kommune 373 932 1 564 508 585
Randaberg kommune 1 202 1 286 1 260 1 117 974
Rennesøy kommune 943 554 975 993 642
Sandnes kommune 739 705 516 962 1 325
Sauda kommune 717 913 793 381 491
Sokndal kommune 157 742 1 038 530 440
Sola kommune 969 816 599 522 320
Stavanger kommune 820 1 047 807 1 059 866
Strand kommune 432 286 537 666 527
Suldal kommune 430 682 1 224 1 674 835
Time kommune 516 598 747 977 475
Tysvær kommune 2 498 1 756 1 781 2 055 2 796
Utsira kommune 1 425 4 246 655 2 960 2 661
Vindafjord kommune 973 1 734 1 412 1 639 1 158
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Bjerkreim kommune 1 687 1 944 2 056 1 663 2 451
Bokn kommune 2 012 2 212 2 162 2 176 2 084
Eigersund kommune 1 425 1 359 2 056 1 701 1 716
Finnøy kommune 1 429 1 544 1 890 1 702 1 960
Forsand kommune 972 1 298 912 1 581 1 267
Gjesdal kommune 1 034 900 962 975 879
Haugesund kommune 1 097 1 257 671 1 184 994
Hjelmeland kommune 2 104 1 700 1 954 1 895 2 106
Hå kommune 1 784 1 905 1 921 1 774 1 759
Karmøy kommune 1 295 1 780 1 615 1 176 1 221
Klepp kommune 1 103 1 308 1 270 1 259 1 156
Kvitsøy kommune 2 277 2 040 1 791 1 626 1 397
Lund kommune 1 539 1 608 1 276 1 587 2 528
Randaberg kommune 1 258 1 359 1 214 1 310 952
Rennesøy kommune 1 463 1 527 1 624 1 420 1 454
Sandnes kommune 1 358 1 353 1 108 1 306 1 153
Sauda kommune 1 981 2 017 2 173 1 972 1 872
Sokndal kommune 2 079 1 372 1 512 1 533 1 486
Sola kommune 1 548 1 553 1 366 1 269 927
Stavanger kommune 1 114 1 040 1 124 1 291 2 413
Strand kommune 1 200 1 169 1 311 1 047 1 249
Suldal kommune 2 028 1 374 1 695 2 271 2 039
Time kommune 851 810 1 484 1 885 2 609
Tysvær kommune 1 216 1 094 1 304 1 087 976
Utsira kommune 4 276 2 815 3 358 4 000 3 047
Vindafjord kommune 1 396 1 491 1 594 1 530 1 192
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no