Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Haugesund kommune
Kommunenr 1106
Alle grunnskoler med adresse i Haugesund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 94 489 97 876 101 869 107 493 106 467
Lønnsutgifter per elev 77 534 79 165 82 726 90 176 88 329
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 84,5 83,4 86,2 87,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 372 525 414 659 549
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 257 671 1 184 994 971
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no