Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Haugesund kommune
Kommunenr 1106
Alle grunnskoler med adresse i Haugesund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 96 725 94 489 97 876 101 869 107 493
Lønnsutgifter per elev 81 933 77 534 79 165 82 726 90 176
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,0 83,4 84,5 83,4 86,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 382 372 525 414 659
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 097 1 257 671 1 184 994
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no