Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hattfjelldal kommune
Kommunenr 1826
Alle grunnskoler med adresse i Hattfjelldal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 161 615 167 615 182 908 196 258 196 647
Lønnsutgifter per elev 125 885 129 213 141 244 148 722 153 608
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,0 81,0 84,2 83,2 85,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 400 1 102 3 826 6 530 1 931
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 242 2 408 2 890 2 071 2 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no