Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hasvik kommune
Kommunenr 5433
Alle grunnskoler med adresse i Hasvik kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 179 990 186 882 198 675 210 965 206 839
Lønnsutgifter per elev 140 230 147 345 163 194 166 996 166 234
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,2 84,8 83,6 81,9 85,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 204 2 522 2 560 2 895 1 200
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 039 2 810 3 273 3 432 3 128
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no