Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hasvik kommune
Kommunenr 2015
Alle grunnskoler med adresse i Hasvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 179 185 179 990 186 882 198 675 210 965
Lønnsutgifter per elev 139 630 140 230 147 345 163 194 166 996
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,9 83,2 84,8 83,6 81,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 976 2 204 2 522 2 560 2 895
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 036 3 039 2 810 3 273 3 432
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no