Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Harstad - Hárstták kommune
Kommunenr 1903
Alle grunnskoler med adresse i Harstad - Hárstták kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 105 865 107 505 112 917 114 944 117 025
Lønnsutgifter per elev 83 924 86 662 88 410 91 076 93 774
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,8 82,7 80,5 82,1 82,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 045 550 1 935 1 369 1 655
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 270 1 087 1 490 2 147 1 322
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no