Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hareid kommune
Kommunenr 1517
Alle grunnskoler med adresse i Hareid kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 100 941 104 537 113 504 119 019 118 209
Lønnsutgifter per elev 83 436 87 097 94 402 101 779 102 048
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,0 76,7 80,1 84,5 87,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 626 1 103 1 170 718 648
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 860 1 880 1 940 2 302 1 847
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no