Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Haram kommune (utgått)
Kommunenr 1534
Kun utgåtte skoler med adresse i Haram kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 112 783 119 875 125 734 133 255 141 588
Lønnsutgifter per elev 94 059 98 753 103 043 107 839 115 774
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,5 85,5 84,7 86,6 84,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 002 1 068 1 689 2 825 1 825
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 340 1 666 1 653 1 709 1 806
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no