Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Haram kommune
Kommunenr 1534
Alle grunnskoler med adresse i Haram kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 106 730 112 783 119 875 125 734 133 255
Lønnsutgifter per elev 88 857 94 059 98 753 103 043 107 839
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,2 85,5 85,5 84,7 86,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 062 1 002 1 068 1 689 2 825
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 392 1 340 1 666 1 653 1 709
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no