Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hammerfest kommune
Kommunenr 2004
Alle grunnskoler med adresse i Hammerfest kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 127 315 132 646 134 718 138 326 141 964
Lønnsutgifter per elev 99 559 101 117 102 761 106 342 110 534
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,2 77,4 77,2 78,0 79,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 709 926 1 292 1 351 1 567
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 867 2 292 2 028 1 866 1 989
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no