Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hammerfest kommune (utgått)
Kommunenr 2004
Kun utgåtte skoler med adresse i Hammerfest kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 134 718 138 326 141 964 150 284 155 760
Lønnsutgifter per elev 102 761 106 342 110 534 115 897 122 272
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,2 78,0 79,9 79,8 80,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 292 1 351 1 567 1 783 2 494
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 028 1 866 1 989 2 032 2 116
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no