Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hammerfest kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 2004
Kun utgåtte skoler med adresse i Hammerfest kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 132 646 134 718 138 326 141 964 150 284
Lønnsutgifter per elev 101 117 102 761 106 342 110 534 115 897
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,4 77,2 78,0 79,9 79,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 926 1 292 1 351 1 567 1 783
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 292 2 028 1 866 1 989 2 032
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no