Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hammartun skole
Skolegata 32 - 37
2609 LILLEHAMMER
Org.nr 975274837
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Hammartun skole
Lillehammer kommune 105 876 103 450 106 582 109 405 114 020
Innlandet fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Hammartun skole
Lillehammer kommune 76 764 76 268 77 795 86 055 90 441
Innlandet fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Hammartun skole
Lillehammer kommune 72,8 74,2 74,0 80,3 81,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Hammartun skole
Lillehammer kommune 564 704 377 817 653
Innlandet fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Hammartun skole
Lillehammer kommune 1 382 1 183 980 1 171 956
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no