Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått)
Kommunenr 1849
Kun utgåtte skoler med adresse i Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 158 100 166 622 168 036 167 063 230 853
Lønnsutgifter per elev 120 851 126 761 128 000 124 365 188 711
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,4 70,6 69,6 67,2 108,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 747 2 732 2 247 2 717 1 504
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 950 2 368 2 422 1 730 1 998
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no