Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy - Hábmer kommune
Kommunenr 1849
Alle grunnskoler med adresse i Hamarøy - Hábmer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 154 870 158 100 166 622 168 036 167 063
Lønnsutgifter per elev 118 244 120 851 126 761 128 000 124 365
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 74,4 70,6 69,6 67,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 576 1 747 2 732 2 247 2 717
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 271 1 950 2 368 2 422 1 730
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no