Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hamar kommune
Kommunenr 3403
Alle grunnskoler med adresse i Hamar kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 107 309 110 081 112 919 119 637 122 881
Lønnsutgifter per elev 90 212 92 749 93 759 98 180 98 881
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,4 89,0 88,6 89,4 83,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 454 521 468 1 275 1 980
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 241 1 255 1 395 1 229 1 244
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no