Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hamar kommune
Kommunenr 3403
Alle grunnskoler med adresse i Hamar kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 110 081 112 919 119 637 122 881 128 756
Lønnsutgifter per elev 92 749 93 759 98 180 98 881 100 569
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,0 88,6 89,4 83,7 82,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 521 468 1 275 1 980 1 194
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 255 1 395 1 229 1 244 988
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no