Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Knuten 121
7383 HALTDALEN
Org.nr 974554682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Holtålen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Holtålen kommune 119 513 123 890 132 309 135 446 139 991
Trøndelag fylke 123 789
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Holtålen kommune 97 810 102 036 107 275 110 552 116 274
Trøndelag fylke 97 586
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Holtålen kommune 77,8 78,7 80,8 84,7 85,2
Trøndelag fylke 83,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Holtålen kommune 527 651 2 513 1 209 580
Trøndelag fylke 1 009
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Holtålen kommune 1 461 1 419 1 894 1 494 1 121
Trøndelag fylke 1 360
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no