Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Halsa kommune
Kommunenr 1571
Alle grunnskoler med adresse i Halsa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 119 974 121 331 127 636 131 370 144 922
Lønnsutgifter per elev 85 891 87 638 91 696 95 535 106 649
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,4 74,7 80,5 74,0 73,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 884 344 1 647 2 291 2 957
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 643 1 462 2 049 1 681 2 099
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no