Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Halsa barne- og ungdomsskule (utgått)
6680 HALSANAUSTAN
Org.nr 974598000
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Halsa kommune (utgått) 119 974 121 331 127 636 131 370 144 922
Møre og Romsdal fylke 107 249 110 038 113 690 119 399 124 485
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Halsa kommune (utgått) 85 891 87 638 91 696 95 535 106 649
Møre og Romsdal fylke 86 520 88 501 91 188 95 443 100 294
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Halsa kommune (utgått) 72,4 74,7 80,5 74,0 73,2
Møre og Romsdal fylke 82,5 82,3 83,3 83,2 83,6
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Halsa kommune (utgått) 884 344 1 647 2 291 2 957
Møre og Romsdal fylke 770 773 1 081 1 194 936
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Halsa kommune (utgått) 1 643 1 462 2 049 1 681 2 099
Møre og Romsdal fylke 1 546 1 492 1 583 1 553 1 509
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no