Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hadsel kommune
Kommunenr 1866
Alle grunnskoler med adresse i Hadsel kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 114 685 119 072 131 178 133 199 145 939
Lønnsutgifter per elev 97 374 99 162 108 616 107 680 117 707
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,3 83,8 84,5 82,9 79,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 339 265 301 481 545
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 573 1 821 1 590 2 055 2 877
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no