Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hadsel kommune
Kommunenr 1866
Alle grunnskoler med adresse i Hadsel kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 119 072 131 178 133 199 145 939 158 617
Lønnsutgifter per elev 99 162 108 616 107 680 117 707 125 869
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,8 84,5 82,9 79,2 83,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 265 301 481 545 1 099
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 821 1 590 2 055 2 877 2 310
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no