Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hadsel kommune
Kommunenr 1866
Alle grunnskoler med adresse i Hadsel kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 110 617 114 685 119 072 131 178 133 199
Lønnsutgifter per elev 92 849 97 374 99 162 108 616 107 680
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,2 87,3 83,8 84,5 82,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 305 339 265 301 481
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 704 1 573 1 821 1 590 2 055
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no