Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hå kommune
Kommunenr 1119
Alle grunnskoler med adresse i Hå kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 102 993 106 972 109 677 113 673 116 680
Lønnsutgifter per elev 86 005 88 600 90 752 92 092 93 488
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,0 88,6 88,4 87,4 86,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 320 347 402 282 302
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 784 1 905 1 921 1 774 1 759
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no