Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Kommunenr 2011
Alle grunnskoler med adresse i Guovdageaidnu - Kautokeino kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 142 371 132 911 138 183 148 985 150 480
Lønnsutgifter per elev 115 337 110 833 115 367 125 918 127 216
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,9 94,8 97,1 96,4 102,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 3 031 339 815 375 383
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 825 1 432 1 567 1 452 1 761
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no