Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gulen kommune
Kommunenr 4635
Alle grunnskoler med adresse i Gulen kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 145 686 154 193 162 128 167 333 174 272
Lønnsutgifter per elev 121 409 125 809 132 493 135 924 140 306
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,7 82,3 83,5 82,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 402 1 493 1 344 1 629 1 889
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 819 1 885 1 770 1 780 1 918
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no