Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Grunnskole-Introsenteret (utgått)
Kjartan Veldes Vei 12
1459 NESODDEN
Org.nr 919538104
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Nesodden kommune 98 733 106 686 107 113 110 050 116 172
Akershus fylke (utgått) 95 089 98 765 102 336 107 614 113 863
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Nesodden kommune 81 628 86 282 89 005 91 523 96 937
Akershus fylke (utgått) 75 071 77 849 80 345 83 851 88 150
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Nesodden kommune 82,3 82,0 84,9 87,2 87,8
Akershus fylke (utgått) 80,2 80,8 81,2 80,7 80,7
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Nesodden kommune 382 1 339 778 874 1 197
Akershus fylke (utgått) 1 039 1 070 1 063 962 946
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Nesodden kommune 1 076 1 445 975 1 095 1 152
Akershus fylke (utgått) 1 295 1 384 1 428 1 157 1 207
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no