Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Grue kommune
Kommunenr 0423
Alle grunnskoler med adresse i Grue kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 117 066 121 051 127 053 131 520 136 471
Lønnsutgifter per elev 92 470 94 786 99 914 105 446 107 818
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,6 88,0 88,9 89,5 86,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 289 263 494 555 507
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 762 1 965 3 078 1 773 1 756
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no