Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Grue kommune
Kommunenr 3417
Alle grunnskoler med adresse i Grue kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 121 051 127 053 131 520 136 471 148 982
Lønnsutgifter per elev 94 786 99 914 105 446 107 818 119 423
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,0 88,9 89,5 86,4 85,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 263 494 555 507 704
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 965 3 078 1 773 1 756 1 853
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no