Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Grue kommune
Kommunenr 0423
Alle grunnskoler med adresse i Grue kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 110 159 117 066 121 051 127 053 131 520
Lønnsutgifter per elev 84 581 92 470 94 786 99 914 105 446
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,1 86,6 88,0 88,9 89,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 225 289 263 494 555
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 834 1 762 1 965 3 078 1 773
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no