Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Grong kommune
Kommunenr 5045
Alle grunnskoler med adresse i Grong kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 159 312 145 717 152 839 164 982 166 236
Lønnsutgifter per elev 129 782 123 461 125 075 130 784 131 214
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 82,6 78,7 74,9 75,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 649 535 1 797 625 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 388 1 713 1 279 1 227 955
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no