Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Grong kommune
Kommunenr 5045
Alle grunnskoler med adresse i Grong kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 145 717 152 839 164 982 166 236 170 754
Lønnsutgifter per elev 123 461 125 075 130 784 131 214 131 385
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 78,7 74,9 75,6 73,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 535 1 797 625 1 138 650
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 713 1 279 1 227 955 913
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no