Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Grong kommune
Kommunenr 5045
Alle grunnskoler med adresse i Grong kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 147 522 159 312 145 717 152 839 164 982
Lønnsutgifter per elev 121 849 129 782 123 461 125 075 130 784
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 82,4 82,6 78,7 74,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 785 649 535 1 797 625
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 552 1 388 1 713 1 279 1 227
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no