Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gravvik oppvekstsenter - Avd skole
NAUSTBUKTA
7990 NAUSTBUKTA
Org.nr 975268993
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nærøysund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Gravvik oppvekstsenter - Avd skole
Nærøysund kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 123 789 127 888
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Gravvik oppvekstsenter - Avd skole
Nærøysund kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 97 586 101 181
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Gravvik oppvekstsenter - Avd skole
Nærøysund kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 83,4 83,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Gravvik oppvekstsenter - Avd skole
Nærøysund kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 009 1 015
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Gravvik oppvekstsenter - Avd skole
Nærøysund kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 360 1 187
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no