Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune (utgått)
Kommunenr 1234
Kun utgåtte skoler med adresse i Granvin kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 174 872 193 043 205 561 207 328 231 304
Lønnsutgifter per elev 124 744 133 713 140 759 142 782 161 735
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,5 73,0 73,2 74,6 75,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 6 374 6 049 6 625 5 115 9 481
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 689 2 053 1 801 1 599 1 602
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no