Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune (utgått)
Kommunenr 1234
Kun utgåtte skoler med adresse i Granvin kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 167 282 174 872 193 043 205 561 207 328
Lønnsutgifter per elev 121 495 124 744 133 713 140 759 142 782
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,8 76,5 73,0 73,2 74,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 3 289 6 374 6 049 6 625 5 115
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 821 2 689 2 053 1 801 1 599
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no