Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune
Kommunenr 1234
Alle grunnskoler med adresse i Granvin kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 159 192 167 282 174 872 193 043 205 561
Lønnsutgifter per elev 117 047 121 495 124 744 133 713 140 759
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 78,8 76,5 73,0 73,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 4 259 3 289 6 374 6 049 6 625
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 095 2 821 2 689 2 053 1 801
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no