Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Grannes skole
Grannessletta 150
4052 RØYNEBERG
Org.nr 975275582
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Grannes skole
Sola kommune 103 749 107 233 107 180 108 331 109 630
Rogaland fylke 103 863 106 237 109 022 114 270 117 973
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Grannes skole
Sola kommune 80 161 84 149 84 563 86 440 88 585
Rogaland fylke 85 989 87 054 88 799 92 848 96 780
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Grannes skole
Sola kommune 78,8 81,7 82,4 82,4 82,7
Rogaland fylke 84,3 84,8 84,9 84,2 85,2
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Grannes skole
Sola kommune 816 599 522 320 196
Rogaland fylke 955 831 936 959 787
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Grannes skole
Sola kommune 1 553 1 366 1 269 927 856
Rogaland fylke 1 315 1 295 1 349 1 600 1 376
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no