Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Granly skole
Borreveien 51
3186 HORTEN
Org.nr 974605724
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Granly skole
Horten kommune 100 982 108 680 109 850 114 795 119 403
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Granly skole
Horten kommune 82 044 90 213 92 615 95 531 98 225
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Granly skole
Horten kommune 84,3 87,6 87,8 84,9 84,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Granly skole
Horten kommune 1 443 826 381 579 392
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Granly skole
Horten kommune 2 179 1 936 1 499 1 213 1 073
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no