Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Grane kommune
Kommunenr 1825
Alle grunnskoler med adresse i Grane kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 138 742 149 140 162 140 173 686 177 732
Lønnsutgifter per elev 103 562 113 076 119 739 128 894 132 934
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,2 77,9 76,2 79,5 80,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 237 430 1 547 642 275
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 134 2 054 2 484 3 074 2 274
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no