Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Grane kommune
Kommunenr 1825
Alle grunnskoler med adresse i Grane kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 136 706 138 742 149 140 162 140 173 686
Lønnsutgifter per elev 101 590 103 562 113 076 119 739 128 894
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,3 77,2 77,9 76,2 79,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 206 1 237 430 1 547 642
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 155 2 134 2 054 2 484 3 074
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no