Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 112 480 116 407 122 373 124 083 127 923
Lønnsutgifter per elev 91 892 95 097 99 008 99 717 103 602
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,6 89,5 88,5 89,6 89,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 947 1 231 719 1 479 1 169
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 463 1 414 1 325 1 365 1 050
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no