Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gloppen kommune
Kommunenr 4650
Alle grunnskoler med adresse i Gloppen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 110 403 113 331 121 173 127 421 135 665
Lønnsutgifter per elev 79 347 83 483 88 619 94 629 101 860
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,3 76,1 77,1 79,2 79,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 404 329 280 338 232
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 638 1 703 2 114 2 210 2 002
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no