Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik kommune
Kommunenr 3407
Alle grunnskoler med adresse i Gjøvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 109 052 110 689 114 729 116 885 122 367
Lønnsutgifter per elev 82 511 85 217 89 327 91 367 95 600
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,4 81,5 84,1 83,7 82,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 698 414 693 693 695
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 547 1 313 1 467 1 494 1 599
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no