Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik kommune
Kommunenr 0502
Alle grunnskoler med adresse i Gjøvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 102 685 109 052 110 689 114 729 116 885
Lønnsutgifter per elev 76 875 82 511 85 217 89 327 91 367
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,6 78,4 81,5 84,1 83,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 339 698 414 693 693
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 518 1 547 1 313 1 467 1 494
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no