Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gjøra oppvekstsenter - Avd skule
Fjellgardsvegen 12
6613 GJØRA
Org.nr 975288870
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sunndal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Gjøra oppvekstsenter - Avd skule
Sunndal kommune 126 698 131 077 138 730 144 650 154 417
Møre og Romsdal fylke 110 038 113 690 119 399 124 485 131 286
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Gjøra oppvekstsenter - Avd skule
Sunndal kommune 93 517 96 540 102 086 106 301 114 744
Møre og Romsdal fylke 88 501 91 188 95 443 100 294 105 921
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Gjøra oppvekstsenter - Avd skule
Sunndal kommune 76,2 76,7 75,9 76,1 74,9
Møre og Romsdal fylke 82,3 83,3 83,2 83,6 84,3
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Gjøra oppvekstsenter - Avd skule
Sunndal kommune 981 1 537 2 285 733 1 522
Møre og Romsdal fylke 773 1 081 1 194 936 980
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Gjøra oppvekstsenter - Avd skule
Sunndal kommune 1 665 1 483 1 745 1 430 1 461
Møre og Romsdal fylke 1 492 1 583 1 553 1 509 1 454
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no