Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gjesdal kommune
Kommunenr 1122
Alle grunnskoler med adresse i Gjesdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 102 845 101 153 102 728 102 725 106 598
Lønnsutgifter per elev 84 345 84 670 87 127 89 700 93 745
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,0 87,6 89,4 92,1 91,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 783 751 1 789 678 447
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 034 900 962 975 879
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no