Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gjerdrum kommune
Kommunenr 0234
Alle grunnskoler med adresse i Gjerdrum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 90 543 94 103 96 489 96 012 101 071
Lønnsutgifter per elev 68 956 71 408 72 571 72 694 77 814
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,9 75,9 76,6 78,0 81,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 193 140 554 213 504
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 940 1 279 1 686 1 537 1 780
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no