Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gjemnes kommune
Kommunenr 1557
Alle grunnskoler med adresse i Gjemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Aukra kommune 129 428 136 544 137 218 136 431 142 848
Aure kommune 144 125 148 687 152 158 161 491 171 538
Averøy kommune 125 771 127 240 133 431 138 403 135 619
Eide kommune 114 864 122 908 130 085 139 624 149 682
Fræna kommune 107 807 113 539 119 215 129 595 138 221
Giske kommune 99 874 106 758 108 928 108 802 116 292
Gjemnes kommune 106 222 116 815 119 713 123 730 128 875
Halsa kommune 119 974 121 331 127 636 131 370 144 922
Haram kommune 112 783 119 875 125 734 133 255 141 588
Hareid kommune 100 941 104 537 113 504 119 019 118 209
Herøy kommune 101 944 104 827 106 151 112 692 116 847
Kristiansund kommune 107 821 105 480 108 800 115 413 118 713
Midsund kommune 119 311 128 904 132 939 145 569 143 611
Molde kommune 97 096 95 291 96 951 104 506 110 760
Nesset kommune 128 005 143 132 147 015 156 249 164 188
Norddal kommune 149 400 158 586 161 058 171 517 176 182
Rauma kommune 121 370 120 636 116 913 119 225 122 820
Sande kommune 148 327 159 066 157 640 160 046 166 359
Sandøy kommune 145 297 155 157 142 805 153 158 160 176
Skodje kommune 94 817 97 181 105 887 118 716 124 359
Smøla kommune 141 184 147 259 153 958 152 019 158 323
Stordal kommune 103 212 100 851 107 780 115 869 130 249
Stranda kommune 112 106 122 631 131 052 140 860 154 945
Sula kommune 93 267 94 735 96 871 99 755 105 370
Sunndal kommune 123 867 126 698 131 077 138 730 144 650
Surnadal kommune 109 584 114 909 125 399 132 499 139 988
Sykkylven kommune 102 570 105 669 113 017 120 648 128 404
Tingvoll kommune 101 953 121 136 129 542 132 885 140 832
Ulstein kommune 104 874 109 361 116 901 123 195 126 262
Vanylven kommune 134 186 134 224 137 020 150 326 165 289
Vestnes kommune 119 996 121 585 122 779 123 243 131 058
Volda kommune 111 247 113 020 118 143 123 752 131 359
Ørskog kommune 129 664 115 602 116 962 126 839 137 576
Ørsta kommune 103 030 104 772 107 769 113 144 113 719
Ålesund kommune 93 294 96 706 99 716 103 839 106 458
Lønnsutgifter per elev
Aukra kommune 96 667 101 187 100 666 98 897 106 493
Aure kommune 118 970 123 207 127 892 137 030 135 347
Averøy kommune 100 361 101 713 106 686 110 017 108 514
Eide kommune 94 355 101 849 107 169 115 143 126 295
Fræna kommune 88 162 93 252 97 183 102 868 110 307
Giske kommune 83 065 85 681 86 270 87 890 93 962
Gjemnes kommune 86 408 94 492 97 269 101 099 106 815
Halsa kommune 85 891 87 638 91 696 95 535 106 649
Haram kommune 94 059 98 753 103 043 107 839 115 774
Hareid kommune 83 436 87 097 94 402 101 779 102 048
Herøy kommune 82 659 85 612 87 059 90 596 94 722
Kristiansund kommune 87 080 86 083 89 097 92 360 98 097
Midsund kommune 97 036 107 610 109 683 121 693 119 830
Molde kommune 78 820 78 246 78 156 83 216 89 604
Nesset kommune 103 499 113 890 116 186 123 472 130 055
Norddal kommune 118 582 127 527 128 584 135 445 140 171
Rauma kommune 96 577 95 556 95 294 96 107 99 019
Sande kommune 123 680 133 320 132 715 132 790 139 539
Sandøy kommune 111 549 116 490 110 384 115 325 123 627
Skodje kommune 79 039 75 220 82 223 87 492 95 628
Smøla kommune 113 906 116 141 118 037 111 997 111 685
Stordal kommune 81 612 82 711 88 944 95 655 107 982
Stranda kommune 88 972 96 607 105 233 112 701 125 141
Sula kommune 73 617 75 645 75 752 77 902 82 943
Sunndal kommune 89 112 93 517 96 540 102 086 106 301
Surnadal kommune 88 141 92 101 98 033 106 597 110 624
Sykkylven kommune 82 746 84 622 91 539 99 461 105 509
Tingvoll kommune 88 445 97 661 102 014 106 560 110 411
Ulstein kommune 88 954 91 488 97 809 102 969 105 935
Vanylven kommune 110 545 109 337 110 480 120 057 132 467
Vestnes kommune 93 107 94 195 98 449 101 380 107 004
Volda kommune 94 485 96 557 100 453 103 390 107 008
Ørskog kommune 109 138 95 468 94 566 104 270 115 935
Ørsta kommune 86 546 87 797 89 584 95 076 97 335
Ålesund kommune 73 437 75 208 77 546 80 882 84 233
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aukra kommune 79,3 81,6 82,3 76,9 82,2
Aure kommune 83,0 83,4 84,2 86,3 81,1
Averøy kommune 80,3 80,3 80,8 78,6 77,5
Eide kommune 88,2 91,8 92,0 90,0 92,5
Fræna kommune 79,0 82,9 82,6 82,8 82,1
Giske kommune 83,3 79,6 80,9 82,9 82,6
Gjemnes kommune 74,3 75,6 80,0 81,5 82,3
Halsa kommune 72,4 74,7 80,5 74,0 73,2
Haram kommune 85,5 85,5 84,7 86,6 84,2
Hareid kommune 77,0 76,7 80,1 84,5 87,4
Herøy kommune 81,8 82,5 83,1 82,9 82,0
Kristiansund kommune 85,0 85,2 89,6 84,8 86,5
Midsund kommune 76,0 85,7 87,3 87,4 90,0
Molde kommune 89,1 83,0 82,2 81,9 83,8
Nesset kommune 79,0 79,1 78,0 77,6 80,1
Norddal kommune 80,9 82,3 86,3 83,9 84,7
Rauma kommune 83,5 83,7 87,2 86,6 87,2
Sande kommune 88,8 90,0 93,5 92,3 93,0
Sandøy kommune 83,6 82,8 82,5 81,3 82,6
Skodje kommune 80,7 77,2 77,0 73,4 72,5
Smøla kommune 79,3 77,1 79,3 80,1 76,3
Stordal kommune 79,7 81,0 82,8 82,8 84,6
Stranda kommune 79,4 79,3 82,0 84,3 84,4
Sula kommune 77,7 79,6 78,7 78,7 79,5
Sunndal kommune 73,2 76,2 76,7 75,9 76,1
Surnadal kommune 80,4 80,3 79,7 83,4 82,5
Sykkylven kommune 82,2 81,3 83,3 84,1 83,1
Tingvoll kommune 80,7 77,1 77,9 81,7 80,9
Ulstein kommune 85,9 87,2 88,7 90,3 93,4
Vanylven kommune 82,4 79,2 80,7 81,5 81,1
Vestnes kommune 84,8 86,1 87,5 84,6 86,0
Volda kommune 89,4 90,5 92,3 90,8 86,6
Ørskog kommune 97,5 92,3 92,6 94,0 95,7
Ørsta kommune 86,6 86,9 86,4 87,8 87,8
Ålesund kommune 78,9 78,9 79,6 80,7 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aukra kommune 1 174 779 1 454 1 946 1 120
Aure kommune 1 235 1 670 2 512 1 353 1 644
Averøy kommune 520 679 959 879 915
Eide kommune 352 1 112 745 1 557 465
Fræna kommune 1 269 994 2 451 2 045 1 513
Giske kommune 593 748 1 021 290 808
Gjemnes kommune 591 858 1 104 1 332 1 067
Halsa kommune 884 344 1 647 2 291 2 957
Haram kommune 1 002 1 068 1 689 2 825 1 825
Hareid kommune 626 1 103 1 170 718 648
Herøy kommune 345 448 561 1 072 1 114
Kristiansund kommune 1 000 529 1 003 1 258 610
Midsund kommune 1 157 746 860 739 319
Molde kommune 390 213 494 860 765
Nesset kommune 800 2 084 1 629 1 443 1 456
Norddal kommune 875 685 992 1 201 338
Rauma kommune 392 191 667 1 349 396
Sande kommune 1 035 637 670 1 091 786
Sandøy kommune 422 298 289 2 607 2 843
Skodje kommune 714 630 430 943 481
Smøla kommune 1 466 1 318 2 367 2 364 1 886
Stordal kommune 147 158 168 492 407
Stranda kommune 1 006 478 126 284 256
Sula kommune 765 341 666 700 837
Sunndal kommune 666 981 1 537 2 285 733
Surnadal kommune 1 388 1 147 1 705 1 696 2 171
Sykkylven kommune 628 809 1 660 1 704 1 114
Tingvoll kommune 268 311 1 169 1 339 1 659
Ulstein kommune 445 490 1 189 1 124 771
Vanylven kommune 2 294 1 500 975 1 915 1 606
Vestnes kommune 846 250 370 619 522
Volda kommune 942 821 970 794 798
Ørskog kommune 1 526 474 455 224 298
Ørsta kommune 1 351 1 554 1 934 1 033 999
Ålesund kommune 515 1 076 835 1 040 894
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aukra kommune 2 205 2 137 2 462 3 328 2 605
Aure kommune 1 688 1 630 2 020 1 951 2 145
Averøy kommune 1 630 1 319 1 569 1 351 1 048
Eide kommune 1 832 1 594 1 884 1 713 2 043
Fræna kommune 1 895 1 658 1 880 1 873 1 737
Giske kommune 1 555 1 225 855 859 1 117
Gjemnes kommune 2 020 2 307 2 126 2 026 1 754
Halsa kommune 1 643 1 462 2 049 1 681 2 099
Haram kommune 1 340 1 666 1 653 1 709 1 806
Hareid kommune 1 860 1 880 1 940 2 302 1 847
Herøy kommune 1 346 1 451 1 492 1 326 1 219
Kristiansund kommune 1 437 1 072 1 249 1 204 909
Midsund kommune 2 394 2 686 2 465 2 056 1 854
Molde kommune 1 190 1 048 1 112 1 173 1 829
Nesset kommune 1 864 2 199 3 462 3 159 2 190
Norddal kommune 1 566 1 749 1 408 2 001 1 723
Rauma kommune 2 890 2 217 2 160 2 661 2 252
Sande kommune 2 801 2 827 2 658 3 094 2 499
Sandøy kommune 1 401 1 464 937 2 019 1 069
Skodje kommune 1 262 938 1 392 1 434 1 321
Smøla kommune 2 060 1 714 4 070 2 334 2 588
Stordal kommune 2 253 1 884 1 801 1 859 2 146
Stranda kommune 1 494 1 404 1 567 1 917 1 844
Sula kommune 1 970 1 643 1 785 1 644 1 584
Sunndal kommune 1 651 1 665 1 483 1 745 1 430
Surnadal kommune 1 886 2 167 3 314 2 661 1 484
Sykkylven kommune 1 600 1 896 1 764 1 456 1 887
Tingvoll kommune 1 336 1 463 1 637 1 863 2 087
Ulstein kommune 1 381 1 932 1 395 1 191 1 143
Vanylven kommune 1 595 1 363 1 629 1 801 1 574
Vestnes kommune 2 304 2 152 1 910 1 694 1 674
Volda kommune 1 499 1 616 1 682 1 500 1 541
Ørskog kommune 1 829 1 919 2 080 1 873 1 689
Ørsta kommune 1 620 1 574 1 717 1 663 1 449
Ålesund kommune 1 061 1 139 1 182 1 124 1 145
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no