Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gjemnes kommune
Kommunenr 1557
Alle grunnskoler med adresse i Gjemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 106 222 116 815 119 713 123 730 128 875
Lønnsutgifter per elev 86 408 94 492 97 269 101 099 106 815
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,3 75,6 80,0 81,5 82,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 591 858 1 104 1 332 1 067
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 020 2 307 2 126 2 026 1 754
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no