Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gjemnes kommune
Kommunenr 1557
Alle grunnskoler med adresse i Gjemnes kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 85 990 94 809 98 455 100 492 104 916
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 20 265 20 465 21 287 23 246 23 960
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no