Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 106 758 108 928 108 802 116 292 122 431
Lønnsutgifter per elev 85 681 86 270 87 890 93 962 99 619
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,6 80,9 82,9 82,6 82,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 748 1 021 290 808 579
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 225 855 859 1 117 987
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no