Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 99 874 106 758 108 928 108 802 116 292
Lønnsutgifter per elev 83 065 85 681 86 270 87 890 93 962
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 79,6 80,9 82,9 82,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 593 748 1 021 290 808
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 555 1 225 855 859 1 117
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no