Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 92 860 99 874 106 758 108 928 108 802
Lønnsutgifter per elev 78 498 83 065 85 681 86 270 87 890
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 83,3 79,6 80,9 82,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 689 593 748 1 021 290
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 304 1 555 1 225 855 859
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no