Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gildeskål kommune
Kommunenr 1838
Alle grunnskoler med adresse i Gildeskål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 182 977 173 652 189 443 201 818 225 056
Lønnsutgifter per elev 118 787 134 728 147 105 157 515 172 346
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,0 78,3 80,0 78,7 78,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 260 1 956 1 445 1 207 2 099
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 287 2 489 2 177 1 644 1 512
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no