Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gildeskål kommune
Kommunenr 1838
Alle grunnskoler med adresse i Gildeskål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 142 771 182 977 173 652 189 443 201 818
Lønnsutgifter per elev 114 731 118 787 134 728 147 105 157 515
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,0 72,0 78,3 80,0 78,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 106 1 260 1 956 1 445 1 207
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 870 2 287 2 489 2 177 1 644
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no