Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gildeskål kommune
Kommunenr 1838
Alle grunnskoler med adresse i Gildeskål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 154 431 142 771 182 977 173 652 189 443
Lønnsutgifter per elev 108 340 114 731 118 787 134 728 147 105
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 70,7 80,0 72,0 78,3 80,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 229 1 106 1 260 1 956 1 445
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 855 1 870 2 287 2 489 2 177
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no