Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gausdal ungdomsskole
Brubakken 20
2653 VESTRE GAUSDAL
Org.nr 974595842
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gausdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Gausdal ungdomsskole
Gausdal kommune 123 873 130 166 137 554 140 248 152 895
Innlandet fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Gausdal ungdomsskole
Gausdal kommune 100 150 105 857 107 213 112 906 119 292
Innlandet fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Gausdal ungdomsskole
Gausdal kommune 80,0 82,3 82,9 87,0 84,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Gausdal ungdomsskole
Gausdal kommune 727 927 2 175 1 288 2 063
Innlandet fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Gausdal ungdomsskole
Gausdal kommune 2 010 1 871 1 823 1 749 1 602
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no