Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gausdal kommune
Kommunenr 0522
Alle grunnskoler med adresse i Gausdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 115 381 123 873 130 166 137 554 140 248
Lønnsutgifter per elev 92 062 100 150 105 857 107 213 112 906
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,7 80,0 82,3 82,9 87,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 567 727 927 2 175 1 288
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 557 2 010 1 871 1 823 1 749
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no