Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gausdal kommune
Kommunenr 3441
Alle grunnskoler med adresse i Gausdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 130 166 137 554 140 248 152 895 149 665
Lønnsutgifter per elev 105 857 107 213 112 906 119 292 118 645
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,3 82,9 87,0 84,7 86,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 927 2 175 1 288 2 063 770
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 871 1 823 1 749 1 602 1 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no