Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gaular kommune
Kommunenr 1430
Alle grunnskoler med adresse i Gaular kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 119 575 129 956 136 341 139 926 136 688
Lønnsutgifter per elev 99 275 104 960 111 799 115 037 113 766
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,1 80,4 84,5 84,7 88,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 97 93 99 256 63
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 646 1 650 1 641 1 590 1 439
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no