Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Garnes skole
Garnesmarka 5
7660 VUKU
Org.nr 975279324
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Garnes skole
Verdal kommune 113 599 115 183 116 807 123 953 129 992
Trøndelag fylke
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Garnes skole
Verdal kommune 89 828 93 636 96 612 101 675 106 849
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Garnes skole
Verdal kommune 82,9 86,6 88,5 89,1 88,8
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Garnes skole
Verdal kommune 1 125 725 502 642 1 036
Trøndelag fylke
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Garnes skole
Verdal kommune 1 124 952 1 132 1 148 1 051
Trøndelag fylke
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no