Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gamvik skole
Skytterhusveien 6
9775 GAMVIK
Org.nr 974066769
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gamvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Gamvik skole
Gamvik kommune 190 421 209 846 213 540 214 250 216 144
Finnmark Finnmárku fylke 128 456 132 477 138 742 145 845 151 052
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Gamvik skole
Gamvik kommune 152 624 162 833 178 759 161 455 152 031
Finnmark Finnmárku fylke 103 030 105 737 109 203 114 240 118 214
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Gamvik skole
Gamvik kommune 79,0 75,6 82,9 76,9 72,1
Finnmark Finnmárku fylke 84,4 83,7 83,3 84,7 85,0
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Gamvik skole
Gamvik kommune 1 797 870 162 480 1 697
Finnmark Finnmárku fylke 727 810 1 057 1 159 1 146
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Gamvik skole
Gamvik kommune 2 668 4 859 2 719 3 560 3 278
Finnmark Finnmárku fylke 1 702 1 755 1 723 1 953 2 041
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no