Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gamvik kommune
Kommunenr 5439
Alle grunnskoler med adresse i Gamvik kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 213 540 214 250 216 144 199 961 211 231
Lønnsutgifter per elev 178 759 161 455 152 031 140 270 147 962
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,9 76,9 72,1 76,6 74,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 162 480 1 697 925 315
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 719 3 560 3 278 1 414 2 572
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no