Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gamvik kommune
Kommunenr 2023
Alle grunnskoler med adresse i Gamvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 190 421 209 846 213 540 214 250 216 144
Lønnsutgifter per elev 152 624 162 833 178 759 161 455 152 031
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,0 75,6 82,9 76,9 72,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 797 870 162 480 1 697
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 668 4 859 2 719 3 560 3 278
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no